Om oss

jeger
Ljørdalen Jaktfellesskap er en sammenslutning av 7 gårder som disponerer jakt på vestsiden av Ljørdalen fra Drevja i Nord til Støa i sør med begrensninger som vist på kart.

Jaktterrenget består av meget variert skogsterreng, stedvis kupert, men i all hovedsak lett å ferdes i og det finnes skogsbilveier inn i de fleste jaktfelt. Overnatting kan tilbys i seterstuer/jaktkoier av forskjellige slag...

Informasjon om jaktsesongen 2018

Smårovviltkortet går ut og erstattes av ordinært jaktkort!


Viktig informasjon angående jaktsesongen 2018

Taksering av skogsfugl og rype på vårt område er nylig avsluttet og var positiv.  Bag limit opprettholdes og dagskvoten pr. jeger blir 2 fugl og kan ikke overføres. Vi minner om at røy og jerpe er totalfredet.

Det vil heller ikke i år bli anledning til å kjøpe sesongkort, hovedårsaken er at vi ønsker kontroll på antall jegere som finnes i terrenget. GOD JAKT!

 

 
Kontaktinformasjon
ljordalen_logo_liten

Felleskapets gårdeiere:

Tove og John T Stallvik, Bjørn Erik Støa,
Halvor Opseth, Lena Lokholt,
Vesla og Tore Torgals,
Gjermund Skaaret, Leif og Kåre Bakken.

Kontakt oss ved å sende e-post til post@ljordalen.com

Individuell kontaktinformasjon

call of duty download game download 2015 games